fbpx
Csuka Béla, 1934

Lelkes alapítói akik közül néhai dr. Bókay János orvosprofesszor, a finomlelkű muzsikust kell megemlítenünk arra törekedtek, hogy az Egyesület alapítói, pártoló és rendes tagjai sorában a szimfónikus zene őszinte híveit minél nagyobb számban tömörítsék. Működésének fő célja, hogy a Filharmóniai Társaságot kulturális munkájában erkölcsi és anyagi téren minél hathatósabban támogassa. Megalakulásától fogva az Egyesület nagy súlyt helyez arra, hogy a Filharmóniai Társaság hazai és külföldi híveinek tábora állandóan növekedjék. Ezt a célt szolgálják az Egyesület minden évben rendezett zártkörű hangversenyei, melyeken rendszerint dr. Dohnányi Ernő, a Filharmóniai Társaság kamarazenekara és hazai zenei életünk kiválóságai, sőt újabban kiváló külföldi vendégművészek is közreműködnek, valamint az azt követő egyesületi társas összejövetelek. Éppen ezért az Egyesület vezetősége a Filharmóniai Társaság külföldi vendégei, elsősorban a vendégkarmesterek tiszteletére rendezett sajtófogadásokon is rendszeresen képviseltette magát. Az Egyesület évről-évre jelentős összeggel járult hozzá a filharmóniai bérleti hangversenyek műsorainak kiadási költségeihez és anyagi támogatásával tette lehetővé, hogy a társaság több külföldi és hazai nagysikerű művészi körútját valóra válthassa. Meg kell emlékeznünk a sikerekben gazdag 1936. évi olaszországi és bécsi, valamint az 1937. évi németországi, az 1942. áprilisi bécsi és 1943. évi pécsi vendégszereplésekről, melyek az Egyesület jelentős anyagi segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg. Az Egyesület vezetősége nagy szeretettel karolta fel a Filharmóniai Társaság 90 éves fennállásának megünneplését és önzetlen támogatásával tette lehetővé a november 10-i Furtwängler-hangverseny megrendezését, valamint jubileumi emlékkönyvünk kiadását.”