1870

A centenáriumi Beethoven hangversenyről a Nefelejts című lap a következőképpen számolt be: “A Beethoven-ünnepély harmadik és legérdekesebb része a hangverseny volt. — A működésben résztvettek a nemzeti színház és budai ének-akademia zenekarai, a conservatorium növendékei és számos műkedvelő. Az ünnepély érdekét növelte azon körülmény, hogy a zenekart a művelt világ egyik legnagyobb zenésze, Liszt Ferencz hires hazánkfia vezényelte. — A nagy hangverseny Lisztnek „Beethoven-cantate“ czimü uj szerzeményével kezdődött. — E zenemű Liszt magasztos szellemének következetes visszatükrözése, minden részében egyöntetű, s csak a nem egészen összevágó előadásnak tulajdonítható, hogy a mű nem tett még nagyobb hatást. — Beethoven „hegedűversenyében“ Reményi viaskodott az óriás feladattal, és dicséretére mondhatjuk, hogy meglepő sikerrel. — Az ünnepélyt Beethoven „IX. symphoniá“-ja fejezte be. — Aki ismeri e művet, tudni fogja, hogy minő óriási nehézséggel jár annak előadása, s igy valóban csak elismeréssel lehetünk az előadók s a genialis vezető iránt, hogy részben legalább tudtak élvezhető, néhol épp kitűnő dolgokat felmutatni.”