fbpx
1870

A centenáriumi Beethoven-hangversenyről a Nefelejts című lap a következőképpen számolt be: „A Beethoven-ünnepély harmadik és legérdekesebb része a hangverseny volt. A működésben résztvettek a nemzeti színház és budai ének-akadémia zenekarai, a conservatorium növendékei és számos műkedvelő. Az ünnepély érdekét növelte azon körülmény, hogy a zenekart a művelt világ egyik legnagyobb zenésze, Liszt Ferencz híres hazánkfia vezényelte. A nagy hangverseny Lisztnek „Beethoven-cantate“ czimü új szerzeményével kezdődött. E zenemű Liszt magasztos szellemének következetes visszatükrözése, minden részében egyöntetű, s csak a nem egészen összevágó előadásnak tulajdonítható, hogy a mű nem tett még nagyobb hatást. Beethoven hegedűversenyében Reményi viaskodott az óriás feladattal, és dicséretére mondhatjuk, hogy meglepő sikerrel. Az ünnepélyt Beethoven „IX. symphoniá“-ja fejezte be. Aki ismeri e művet, tudni fogja, hogy minő óriási nehézséggel jár annak előadása, s így valóban csak elismeréssel lehetünk az előadók s a geniális vezető iránt, hogy részben legalább tudtak élvezhető, néhol épp kitűnő dolgokat felmutatni.”