...
Jegyvásárlás
Megosztás

Nagyszabású hangverseny Liszt-műveiből   Liszt Ferenc több alkalommal vezényelte a Filharmóniai Társaság zenekarát, s művei is gyakran szerepeltek az együttes repertoárján. Az 1869-es Liszt-hangveresnyről Csuka Béla, a zenekar későbbi gordonkása és krónikása eképpen írt: "1869 április 26. és 30-án „Liszt Ferenc műveiből, művészeti célokra” rendezett „két nagy zeneelőadás”ok keretében; a Nemzeti Zenede és a többi pesti zeneegyletek tagjaival kibővülve kétszer egymásután adták elő a Koronázási misét a „Dante”szimfónia,a „Hungaria” és egyéb nevezetes Liszt művek társaságában. Ez a testvéri együttmű ködés megismétlődött az 1873. évi Liszt jubileumkor is, amikor a mester monumentális „Krisztus’ ‘oratóriumának méltó előadására szövetkeztek filharmónikusaink a többi zeneegyletek arra alkalmas tagjaival.