fbpx
...
Jegyvásárlás
Megosztás

Elfogadják a Filharmóniai Társaság újabb alapszabályait   Bónis Ferenc a következőképpen fogalmazta meg az újabb alapszabály legfőbb jellemzőit: „Gróf Zichy Géza intendáns ezután szükségesnek látta, hogy írásban pontosítsák az Operaház és a Filharmóniai Társaság kapcsolatát. Az 1892. május 3-án aláírt Új alapszabály rendelkezett a társasági karnagy jogairól, az éves tiszta jövedelem egyenlő elosztásáról és a Társaság szervezeti felépítéséről. Eszerint a Társaság legmagasabb döntéshozó fóruma az évenként összehívandó közgyűlés. A közgyűlés háromévenként titkos szavazással választja meg a kilenctagú választmányt, az elnökkarnagyot és a tisztikart: az alelnököt, titkárt, pénztárost, könyvtárost és a számvizsgáló bizottságot.” Az alapszabálynak Zichy által aláírt záradéka a mai napig érvényes: „.. a Filharmóniai Társulat czélja és működése a M. Kir. Operaház czélját és működését nem érinthetik, s hogy a társulat tagjainak mint ilyeneknek kötelezettségei a M. Kir. Operaház iránt tartozó kötelezettségeikkel ellentétbe vagy összeütközésbe nem jöhetnek.”