...
Jegyvásárlás
Megosztás

Erkel Ferenc fia, Sándor veszi át az elnökkarnagyi posztot     Erkel Sándor működése - Bónis Ferenc szavaival - a filharmonikusok XIX. századának "Aranykora" volt, amely 1892-ig tartott. Működésének méltatását az 1881/1882-es évadról készült jelentés szerint igen meghatározónak tartották: "Teljes méltánylattal kell szólnom e helyen Erkel Sándor igazgató úrról — írta Podmaniczky —‚ mert ő nem várva be azon időpontot, amikor a magán énekesekre kerülhetend a sor, egész eréllyel hozzá látott [a dalmű szak rendezéséhez] első kinevezése után. — Richter János a mily kitűnő zenész volt, épen oly rosz dalmű igazgatónak mutatta be magát, — s ezt azóta is bebizonyította. Ő csak is Wagner cultussal, a philharmoniai hangversenyekkel gondolt, de arra nem volt gondja, hogy a nemzeti színház közönsége a nemzeti színházban mit hall, s mint hallja azt előadva. [...] Erkel Sándor — Richter János igazgatói mulasztásait hozta első sorban helyre az által, hogy a karokat szám és anyag szerint kiegészítette. [...] eltudta értetni a zenekarral, hogy ennek tagjai első sorban a nemzeti színház tagjai; a nemzeti színház zenekarának tagjai, s csak másodsorban tagjai a phiIharmoniai társulatnak."